L'abstracció, inici d'un camí

Hores: 45h

Dates: del 9 d'octubre 2019 a 29 de gener 2020 

Dia i hora: dimecres de 17:00 a 20:00

Professor: Mª Antònia Hernández Subirachs

Places: 10-15

Preu: 299,89€

El procés que proposem consisteix en TROBAR enlloc de BUSCAR. És a dir, crear des de l’abstracció, seguint el camí invers de l’art figuratiu. A partir d’unes taques o línies fetes inicialment a l’atzar, trobar la imatge, el tema, la història. D’aquesta  manera afavorim l’exploració de l’univers individual o col·lectiu, per arribar a una imatge figurativa o no. Aprendrem a expressar-nos amb total llibertat a partir de l’experiència i la sensibilitat. Fomentarem la creació des de l’observació. Reconeixerem la bellesa dels elements primigenis del dibuix: la línia, l’ombra, el negre i el gris, etc. Ens iniciarem en els processos intel·lectuals i creatius propis de l’abstracció. Promourem l’expressió de les idees soterrades a l'inconscient. Partirem de la llibertat de l’individu entenent que els processos creatius són diversos i multidireccionals.

Requisits: sense.