Tècniques bàsiques d'enquadernació

Hores: 45h

Dates: del 8 d'octubre 2019 al 4 de febrer 2020

Dia i hora: dimarts de 17:00 a 20:00

Professora: Àngels Arroyo

Places: 10-15

Preu: 289,64€

Introducció a les tipologies, característiques i tècniques bàsiques del relligat. Realització d’enquadernacions rígides i flexibles. Tapa solta i tapa muntada amb diferents tipus de cosits. Manipulats amb paper i cartró d’objectes com llibretes, carpetes, capses i estoigs. Emprarem les eines i maquinària pròpies de l’ofici.

Requisits: sense