Cicle de Grau Superior de CerÓmica ArtÝstica

 

CFGS de Ceràmica Artística

 

Introducció

El CFG Superior de Ceràmica Artística va orientat a  l’adquisició de coneixements ceràmics buscant l’equilibri entre la part teòrica, la metodologia científica i l’activitat professional.

L’ habilitat tècnica, la capacitat d’investigació, la creativitat  i el pensament crític són objectius fonamentals d’aquest cicle superior.

A través de l’experimentació i la investigació dels materials, formes i decoracions, s’obté l’aprenentatge d’una bona tècnica i el desenvolupament de la creativitat i sensibilitat artística.

Aquest cicle superior fa especial esment en aprofundir en la capacitat per realitzar projectes i dissenys encaminats a obtenir resultats professionals dins el mon ceràmic.

 

Informació

Aquests estudis proporcionen els coneixements professionals per assumir les responsabilitats de coordinació i de programació de l’activitat ceràmica. Planificar el treball de les persones de l'equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

La competència general d’aquest títol superior consisteix en  desenvolupar projectes i elaborar obra de ceràmica artística, definint els seus aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció, organitzant i supervisant les operacions, preparant i realitzant tot el procés d'elaboració, garantint la qualitat del producte acabat, i seguint en tot el procés les normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

Les noves tecnologies de fabricació digital s’han incorporat també dins l’ensenyament de la ceràmica. El centre disposa d’un laboratori de fabricació digital amb una impressora de calques ceràmiques i una impressora 3D per a pasta ceràmica amb tot el software necessari per dissenyar.

 

Sortides professionals

Com a professional independent ideant i realitzant peces ceràmiques originals organitzant i coordinant petits grups de treball o en empreses petites i mitjanes de fabricació de productes ceràmics.

-Ceramista

-Dissenyador  d'obra original ceràmica.

-Dissenyador de peces de ceràmica artística, relleus, murals i elements   decoratius.

-Tècnic de conformació i reproducció de peces amb mitjans manuals i mecànics.

-Esmaltador/a de ceràmica i porcellana.

-Encarregat/da de taller de ceràmica artística

 


 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir:

-A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).

-Als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.

 

 

Durada

120 ECTS (2 cursos acadèmics)

1882h al centre + 118h de formació en centres de treball (FCT)

 

 

Accés

  • Accés directe al cicle amb titulació:
  • Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
  • Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny;
  • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
  • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés. 
  • Tenir el títol d’Arquitecte, enginyer tècnic en disseny industrial o llicenciat en BBAA. També els que hagin superat la prova d’accés a la facultat de BBAA.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l'exempció de la part  específica a l'apartat de Proves del web.

 

Titulació

Tècnic/a  superior d’arts plàstiques i disseny en ceràmica artística.

Horari

 

Matins de 8.00h a 14.30h.