Enquadernació experimental

Hores: 44 hores

Dates: del 26 de març a l'11 de juny 2019

Dia: dimarts de 17:00 a 21:00

Professora: Àngels Arroyo

Places: 15

Preu: 248,86€

L'objectiu d'aquest seminari és buscar noves formes estètiques i tècniques expressives, innovadores i renovadores. Pretén l'ús o posada en pràctica per part de l'alumne d'un model o mecanisme per perfeccionar, millorar i optimitzar una enquaderanció que busca establir noves característiques. En definitiva, experimentar, assajar, estudiar i provar noves tècniques.

Requisits: coneixements d'enquadernació