Projectació i experimentació contemporània

Hores: 48 h

Dates: del 18 de febrer al 27 de maig de 2019

Dia i hora: dilluns de 16:30 a 20:30

Professor: Jordi Aparicio

Places: 10-15

Preu: 321,94€

L'objectiu del curs és donar a conèixer diferents vies de creació que ens permetin descobrir allò que ens identifica i ens caracteritza, per aplicar-ho a les nostres peces. Per descobrir-ho utilitzarem diferents materials com resines, fustes, plàstics, etc. res està escrit i no tot està fet. Pensarem, jugarem, ens embrutarem i amb tota la llibertat del món... crearem.