torn, entre l'artesania i l'art

Hores: 45h

Dates: del 12/02/19 al 28/05/19

Dia i hora: dimarts de 17:30 a 20:30

Professor: Marc Vidal

Places: 8-10

Preu: 363,64€

En aquest curs perfeccionarem la tècnica del torn, progressant al màxim en els coneixements de cada alumne. Farem un treball en les formes específiques que comportin més dificultat, com poden ser els plats o altres formes extremes. Al mateix temps investigarem en les possibilitats de crear una peça artística utilitzant les possibilitats que ofereix el torn com a tècnica de construcció. Podrem treballar amb diferents tipus de pastes ceràmiques per aconseguir diferents acabats i qualitats.

Requisits: tenir coneixements previs de torn.