Llibre d'artista

Hores: 40h

Dates: del 14/01/2019 al 18/03/2019

Dia i hora: dilluns de 10:00 a 14:00 

Professora: Georgina Aspa

Places: 15

Preu: 120€ curs + 68€ matrícula (exempts els alumnes ja matriculats el curs 2018-19)

Espai d’investigació en un terreny tan creatiu com polifacètic amb el llibre com a punt de partida per a l’expressió artística. El curs constarà d'una introducció teòrica sobre el llibre d'artista, sessions d'aprenentatge d'algunes tècniques tant expressives com estructurals, i finalment cada alumne s'endinsarà en un projecte personal que anirà desenvolupant al llarg del curs. Serà un procés creatiu grupal d'experimentació i diàleg. 

Requisits: és aconsellable tenir coneixements d'enquadernació però no imprescindible