taller obert amb suport tècnic

Hores: 120h d'octubre a juny

Dia i hora: dimecres de 16:30 a 20:30

Professor: Jèssica Bellí

Places: 10

Preu: 360€ curs + 68€ matrícula

Permet a l'alumne accedir al taller i fer ús de les seves eines i infraestructures. No hi ha un programa de curs però sí suport tècnic del professor.

Requisits: conèixer les tècniques de joieria i ser capaç de treballar de manera autònoma.