Enquadernacions del món

Hores: 40h 

Dates: d'octubre al desembre 2019

Dia i hora: dilluns de 10:00 a 14:00

Professora: Georgina Aspa

Places: 15

Preu: 128€ curs + 68€ matrícula (exempts alumnes ja matriculats)

De què està fet i quines formes ha adoptat el llibre en altres cultures i moments de la seva història? Viatge per l'enquadernació a través de diferents materials i formes de protegir el document escrit desenvolupades arreu. 

Farem llibres com a l’Índia, la Xina, Egipte, Etiòpia, Pèrsia, Europa medieval, etc.

Requisits: tenir coneixements d'enquadernació