enquadernacions del món

Hores: 33h d'abril a juny

Inici de les classes al 3r trimestre

Dia i hora: divendres de 10:00 a 13:00

Professora: Georgina Aspa

Places: 18

Preu: 92,4€ curs + 67€ matrícula (exempts els alumnes ja matriculats el curs 2017-18)

De què està fet i quines formes ha adoptat el llibre en altres cultures i moments de la seva història? Viatge per l'enquadernació a través de diferents materials i formes de protegir el document escrit desenvolupades arreu. 

Farem llibres com a l’Índia, Japó, Egipte, Etiòpia, Roma antiga, Europa medieval, etc.

Requisits: tenir coneixements d'enquadernació