retrat

Hores: 44h 

Dates: del 9 d'octubre de 2018 al 5 de febrer de 2019 

Dia i hora: dimarts de 18:15 a 21:00

Professor: Enric Passoles

Places: 10-12

Preu: 303,83€

El dibuix de retrat és potser la més interessant de les disciplines del dibuix, ja que treballa amb persones, emocions, expressions. Durant el curs, descobrirem un munt de recursos que ens ajudaran a gaudir i experimentar el dibuix de retrat. Posarem el focus en l'observació, però també en l’anatomia i l’estructura de plans. El curs pretén dotar als alumnes de la capacitat d’enfrontar-se al dibuix de retrat amb èxit. Treballarem: L'anatomia i les proporcions bàsiques del cap, coll i tòrax. Elements de la cara en detall. Estructura del cabell. Introducció al dibuix constructiu. Il·luminació i l'ombrejat. Els apunts ràpids i la caricatura com a eina clau d’observació. La mirada i l’expressió. 

El curs està obert tant per a principiants com per a ja iniciats que vulguin perfeccionar el seu nivell de dibuix.