Aquarel·la i paisatge

Hores: 44h

Dates: del 26 de febrer al 18 de juny 2019 

Dia i hora: dimarts de 18:15 a 21:00

Professor: Enric Passoles

Places: 10-12

Preu: 303,83€

La tradició de l’aquarel·la va lligada a la pintura de paisatge. A través d’aquest fil conductor, l’alumne desenvoluparà la seva capacitat d’observació de l’entorn i assolirà els recursos tècnics i artístics necessaris per a representar aquest entorn a través de l’aquarel·la. El curs pretén estimular la capacitat d’anàlisi i autocrítica de l’alumne com a valuós mètode d’aprenentatge.

El curs es compon de: classe teòrica, sessions d’experimentació a l’aula, sessions pràctiques d'aquarel·la a l'aula i sortides programades.