Introducció a la restauració de paper

Hores: 40h

Dates: 2n trimestre - de gener a març 2020 

Dia i hora: dilluns de 10:00 a 14:00

Professora: Georgina Aspa

Places: 15

Preu: 128€ curs + 68€ (exempts alumnes ja matriculats)

El llibre vell o antic que es troba en mal estat de conservació degut al pas del temps ens servirà per aprendre aquelles tècniques que ens permetran restaurar-lo alterant el mínim possible el seu aspecte i característiques originals.

Requisits: tenir coneixements d'enquadernació