enquadernació en pell i pergamí

Hores: 120h d'octubre a juny

Dia i hora: dimecres de 17:00 a 21:00

Professor: Josep Cambras

Places: 18

Preu: 360€ curs + 68€ matrícula

Amb aquesta matèria ens iniciem en el món de la pell com a principal material aplicat a l'enquadernació juntament amb el paper i el cartró. La tècnica utilitzada és la tapa muntada en mitja pell. La pell també es podrà aplicar en la tapa solta i mètodes alternatius. Això serà seguit d'altres tècniques com guardes i capçades en pell, seda, etc.

Requisits: haver fet Enquadernació en pell o acreditar el nivell