manipulats

Hores: 120h d'octubre a juny

Dia i hora: dijous 17:00 a 21:00

Professor: Josep Cambras

Places: 18

Preu: 360€ curs + 68€ matrícula

Elaboració d’objectes destinats a la protecció del document imprès o escrit com ara carpetes, llibretes, estoigs, capses fonamentalment de paper i cartró. Presa de contacte amb els materials propis de l’enquadernació.

Requisits: sense