enquadernació - iniciació

Hores: 120h d'octubre a juny

Dia i hora: dimarts de 10:00 a 14:00

Professora: Àngels Arroyo

Places: 18

Preu: 336€ curs + 67€ matrícula

Descobriment dels materials i eines pròpies del ofici. Introducció a les tècniques bàsiques de l'enquadernació del llibre des de la seva arquitectura al recobriment en tela. Aplicació de diferents tipus de cosits, construcció de tapa solta i de tapa muntada. Es tindrà en compte el disseny i la decoració de les cobertes per embellir el relligat.

Requisits: sense