taller obert sense suport tècnic

Hores: 90h d'octubre a juny

Dia i hora: dimarts o dimecres de 17:00 a 20:00

Professor: Jèssica Bellí

Places: 5 dimarts / 10 dimecres

Preu: 288€ + 68€ matrícula

Permet a l’alumne accedir al taller i fer ús de les seves eines i infraestructures. No hi ha un programa de curs ni atenció per part de docents.

Requisits: conèixer les tècniques de joieria i ser capaç de treballar de manera autònoma.