Aula de dibuix

Aquesta aula està equipada amb cavallets i taules que permeten el treball del dibuix i la pintura amb tot tipus de formats. També està adaptada per a l'estudi de diferents referents des dels bodegons a la figura humana partint de models del natural.