Aula d’infografia

És una aula equipada amb ordinadors i software necessaris per realitzar processos informàtics i de tractament d'imatge digital relacionats amb els continguts dels diferents mòduls i matèries dels cicles i el batxillerat.