Aula de projectes

És una aula polivalent, complementària als tallers, per atendre el procés de creació i projectació del disseny de peces. Està equipada principalment amb taules de dibuix encara que, també, amb astelleres de modelat amb cera per a la fabricació de prototips.