Trets d'identitat

L'Escola d'Art La Industrial (abans Escola d'Art del Treball) és un centre públic municipal situat en ple Eixample de Barcelona (dins del recinte de l'Escola Industrial) on es realitzen estudis d'arts plàstiques i disseny.

El seu objectiu principal és formar en els coneixements teòrics i pràctics, fomentant la capacitat creativa i conceptual de l'alumnat, així com dotar-los de les eines essencials per desenvolupar una tasca professional futura.

L'aprenentatge es fa en tallers i aules especialitzades amb la presència de professorat experimentat.

L'Escola està oberta a l'entorn i està en contacte tant amb els moviments i fets artístics del moment, com amb l'actual sector professional que s'hi vincula.