Marbrejat turc - Ebru

Hores: 30h 1r Trimestre

Dates: del 10 d'octubre al 12 de desembre 2019

Dia i hora: dijous de 17:30 a 20:30

Professora: Mar Sansano

Places: 10-12

Preu: 243,14€

Introducció a les tècniques bàsiques del paper marbrejat: preparació de d’aigua, elaboració de pinzells, preparació de les pintures i pràctica de diferents dissenys de marbrejat turc. Desvetllarem el misteri de pintar damunt de l’aigua a través del funcionament dels diferents materials que ens ajuden a capturar aquest efímer art en el paper. Aquest curs dota els alumnes de les eines necessàries per desenvolupar l’activitat de forma autònoma, per ampliar la concepció d’aquest art i poder exportar-lo a d’altres camps de l’art i el disseny. Es tractarà de gaudir de la pròpia creació i de l’experimentació lliure.

Requisits: sense